BROTTMÅL

Advokat Ulrika Bengtsson


Advokatbyrån biträder såväl små som stora företag i Öresundsregionen samt privatpersoner vid juridiska tvister. Byrån har en bred kompetens och är särskilt inriktad på fastighetsjuridik, hyresrättsliga frågor, bostadsrättsjuridik och brottmål.


Enligt Advokatsamfundets etiska regler är en advokats främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot klienten och detta är byråns ledstjärna i all verksamhet.

Advokat Ulrika Bengtsson


Epost: ulrika@advokatbengtsson.se

Tel: 046-211 30 11

Tel: 040-824 50

Mobil: 0703-211 323Advokat Ulrika Bengtsson åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 


Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för ett brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare som utses av tingsrätten. Du har själv möjlighet att önska en speciell advokat som skall företräda dig. Din advokat är med dig under hela den rättsliga processen dvs vid polisförhör, vid rättegång och vid ett eventuellt överklagande till högre instans. 


Målsägandebiträde

Den som är utsatt för ett brott har i vissa fall rätt till ett ombud, ett så kallat målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är vanligtvis en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå och ska finnas som stöd och hjälp under hela brottmålsprocessen och är bland annat behjälplig med skadeståndsanspråk. Du har själv möjlighet att önska en speciell advokat eller biträdande jurist som skall vara ditt målsägandebiträde. 


Särskild företrädare för barn

Om ett barn har utsatts för ett brott och rätten finner att en vårdnadshavare inte kan tillvara barnets rätt på bästa sätt kan en särskild företrädare utses för barnet. Detta är oftast en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå. 

Advokat Ulrika Bengtsson   -   ulrika@advokatbengtsson.se   -  Tel. 046-211 30 11 / 040-824 50  -  Mobil 0703-211 323