CIVILRÄTT

Advokat Ulrika Bengtsson


Advokatbyrån biträder såväl små som stora företag i Öresundsregionen samt privatpersoner vid juridiska tvister. Byrån har en bred kompetens och är särskilt inriktad på fastighetsjuridik, hyresrättsliga frågor, bostadsrättsjuridik och brottmål.


Enligt Advokatsamfundets etiska regler är en advokats främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot klienten och detta är byråns ledstjärna i all verksamhet.

Advokat Ulrika Bengtsson


Epost: ulrika@advokatbengtsson.se

Tel: 046-211 30 11

Tel: 040-824 50

Mobil: 0703-211 323Advokatbyrån biträder klienter i vissa familjerättsliga ärenden såsom arvsrätt, gåvorätt, och boutredningar. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare samt skiftesman.Advokat Ulrika Bengtsson   -   ulrika@advokatbengtsson.se   -  Tel. 046-211 30 11 / 040-824 50  -  Mobil 0703-211 323