HYRES- &

FASTIGHETSRÄTT

Advokat Ulrika Bengtsson


Advokatbyrån biträder såväl små som stora företag i Öresundsregionen samt privatpersoner vid juridiska tvister. Byrån har en bred kompetens och är särskilt inriktad på fastighetsjuridik, hyresrättsliga frågor, bostadsrättsjuridik och brottmål.


Enligt Advokatsamfundets etiska regler är en advokats främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot klienten och detta är byråns ledstjärna i all verksamhet.

Advokat Ulrika Bengtsson


Epost: ulrika@advokatbengtsson.se

Tel: 046-211 30 11

Tel: 040-824 50

Mobil: 0703-211 323Hyresrätt – lokalhyra, hyresförhandling, störningsärenden

Transaktioner – köp och försäljning av fastigheter resp. bolag


Fel i fastighet – dolda fel, rättsliga fel, rådighetsfelByrån bistår såväl fastighetsägare som hyresgäster vid tecknande av lokalhyreskontrakt för att på så sätt undvika missförstånd framöver i hyresförhållandet. Vi är självklart även behjälpliga efter att ett hyresavtal har tecknats och om det då uppstår diskussion om tolkningen härav.


Ulrika Bengtsson har mångårig vana av hyresförhandlingar sedan sin tid på MKB där hon bland annat var ansvarig för framtagandet av den sk Malmömodellen där man tar hänsyn till flera faktorer, inklusive läget, när hyrorna i ett fastighetsbestånd ska bestämmas.


Störningsärenden är tyvärr ständigt återkommande på agendan för såväl fastighetsägare som bostadsrättsföreningar och även dessa uppdrag åtar sig byrån.


Advokat Ulrika Bengtsson   -   ulrika@advokatbengtsson.se   -  Tel. 046-211 30 11 / 040-824 50  -  Mobil 0703-211 323