ADVOKAT

ULRIKA BENGTSSON


Ulrika Bengtsson är ledamot av advokatsamfundet sedan 2009 och har arbetet på advokatbyrå sedan 2006. Hon har tidigare arbetat som jurist på bank samt på MKB Fastighets AB i Malmö där hon bland annat var ansvarig för hyresförhandlingarna samt arbetade som fastighetschef.


Kontakta oss


Advokat Ulrika Bengtsson AB

Fjelievägen 5

227 36 LUND


Besökskontor i Malmö:

Adelgatan 21


ulrika@advokatbengtsson.se

Tel. 046-211 30 11

Tel. 040-824 50

Mobil: 0703-211 323


I kontorsgemenskap med
Advokatfirman Juhlin & Partners
Drottninggatan 20-22
252 21 Helsingborg
www.juhlinpartners.se


Advokat Ulrika Bengtsson   -   ulrika@advokatbengtsson.se   -  Tel. 046-211 30 11 / 040-824 50  -  Mobil 0703-211 323