ADVOKAT ULRIKA BENGTSSON

Advokatbyrån biträder företag och privatpersoner i Öresundsregionen vid juridiska tvister. Byrån har en bred kompetens och är särskilt inriktad på fastighetsjuridik, hyresrättsliga frågor, bostadsrättsjuridik och brottmål.

Advokat Ulrika Bengtsson   -   ulrika@advokatbengtsson.se   -  Tel. 046-211 30 11 / 040-824 50  -  Mobil 0703-211 323